پایان نامه

دانلود تحقیق c (3716)

2-12- خواص فیزیکی غذاهای سرخ شده ………………………………………………………………………………..462-13- تعریف و کاربرد فراصوت ……………………………………………………………………………………………50فصل سوم : مواد و روش ها3-1- مواد و روش ها ……………………………………………………………………………………………………………523-1-3 -دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده …………………………………………………………………………….533-2- روش تولید ناگت………………………………………………………………………………………………………….54 3-2-1- مواد Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (3717)

4-5- افزایش درجه بریکس………………………………………………………………………………………………………284-6- افزایش وزن تر……………………………………………………………………………………………………………….294-7- کاروتنویید گلبرگ…………………………………………………………………………………………………………..314-8- پروتئین گلبرگ……………………………………………………………………………………………………………….324-9- کلروفیل a……………………………………………………………………………………………………………………..344-10- کلروفیل b……………………………………………………………………………………………………………………344-11- کلروفیل کل………………………………………………………………………………………………………………….354-12- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا……………………………………………………………………………….374-13- پراکسیداسیون لیپیدها MDA (میزان مالون دی آلدئید)……………………………………………………..394-14- آنزیم های آنتی اکسیدانی (سوپراکسید Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3718)

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: مقدمه و هدف صفحات:7-11-1- مقدمه21-2- اهداف پایاننامه61-3- ساختار پایاننامه6فصل دوم: بررسی منابع صفحات: 40-82-1- مقدمه92-2-گلخانه9 2-2-1- انواع گلخانه9 2-2-1-1- نوع تولید10 2-2-1-2- نوع کشت10 2-2-1-2-1- گلخانههای خاکی10 2-2-1-2-2- گلخانههای هیدروپونیک11 2-2-1-2-2-1- Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3697)

2-2- تاریخچه اهلی کردن بلدرچین ژاپنی102-3- پراکندگی و محل زیست112-4- ویژگی‌های عمومی بلدرچین112-5- اندازه و طول عمر بلدرچین122-6- افزودنی‌های غذایی غیر مغذی122-6-1- محرک رشد122-7-راه‌های استفاده از دارو132-7-1- درمان با آب132-7- 2-درمان همراه غذا142-7-3- درمان به Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (3708)

1-26- 1 آنتی اکسیدان321-26- 2 متداول ترین آنتی اکسیدان های طبیعی داخل میوه عناب331-26-3کاروتنوئیدها :331-26-4ویتامین: A331-26-5ویتامین: C 331-26-6ویتامین: E341-26-7توکوفرول ها :341-26-8فنول ها :341-26-9 فلاوونوئیدها :351-27 اسیدهای چرب شناسایی شده در میوه عناب :36 1-27-1 نقش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3698)

1-7-1- گل انگیزی……………………8 1-7-2- گل آغازی …………………………………………………………………………………………………………………………..10 1-7-3- تمایز گل……………………10 1-8- عوامل موثر بر گل انگیزی و گل آغازی…………………….10 1-8-1- نور………………………..11 1-8-2- دما………………………11 1-8-3- رطوبت………………..11 1-9- میوه دهی………………..12 1-10- تشکیل میوه………………….12 1-11- ریزش میوه………………..13 1-11-1- Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3699)

1- کلیات تحقیق11 1-1- پیشگفتار11 1-2- بیان مسئله12 1-2-1- فساد فیزیکی سس مایونز12 1-2-2- فساد شیمیایی سس مایونز12 1-2-3- فساد میکروبی سس مایونز13 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق14 1-4- اهداف تحقیق14 1-5- فرضیه‌های تحقیق14 1-6- Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3700)

2-1-2- مواد اولیه سس فرانسوی20 2-1-2-1- روغن20 2-1-2-2- آب20 2-1-2-3- سرکه20 2-1-2-4- شیرین کننده‌ها21 2-1-2-5- نمک طعام21 2-1-2-6- هیدروکلوئیدها و قوام دهنده‌ها22 2-1-2-7- تخم مرغ22 2-1-2-8- نگهدارنده‌ها22 2-1-3- نگهداری مواد غذایی23 2-1-4- نگهداری مواد غذایی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود تحقیق c (3701)

1-6-1-گیاه سپیده (Crambe orientalis)141-6-2- گیاه گلپر (Heracleum persicum)181-6-3- گیاه zosima absinthifolia211-6-4- گیاه مریم نخودی Teucrium polium l.231-6-5- گیاه پونه (Oregano vulgare L.)251-7- روش آزمون گاز28فصل دوم: مواد و روش‌ها2-1- منطقه مورد مطالعه و نحوه نمونه‌برداری302-1-1- Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3702)

2-3-2 اثر کود بر ارتفاع گیاه472-3-3 اثر کود بر شاخص سطح برگ482-3-4 اثر کود بر عملکرد دانه492-3-5 اثر کود بر عملکرد وزن خشک کل502-3-6 اثر کود بر عملکرد شاخص برداشت512-3-7 اثر کود بر عملکرد بر Read more…

By 92, ago